2BM028 Vård i samband med barnafödande 2, HT23

Antal respondenter: 45
Antal svar: 32
Svarsfrekvens: 71,11 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (3,1%)
i hög grad7 (21,9%)
i mycket hög grad24 (75,0%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,70,511,1 %3,04,55,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (3,1%)
i hög grad11 (34,4%)
i mycket hög grad20 (62,5%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,60,612,2 %3,04,05,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (3,1%)
i hög grad11 (34,4%)
i mycket hög grad20 (62,5%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,60,612,2 %3,04,05,05,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (3,1%)
i hög grad13 (40,6%)
i mycket hög grad18 (56,2%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,50,612,5 %3,04,05,05,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (9,4%)
i hög grad10 (31,2%)
i mycket hög grad19 (59,4%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,50,714,9 %3,04,05,05,05,0

Föreläsningen om Säte och skulderdystoci med Liisa Svensson var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningen om Säte och skulderdystoci med Liisa Svensson var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (9,4%)
i hög grad10 (31,2%)
i mycket hög grad19 (59,4%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om Säte och skulderdystoci med Liisa Svensson var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,50,714,9 %3,04,05,05,05,0

Föreläsningen om IUFD med Ingela Rådestad var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningen om IUFD med Ingela Rådestad var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis4 (12,5%)
i hög grad11 (34,4%)
i mycket hög grad17 (53,1%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om IUFD med Ingela Rådestad var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,40,716,2 %3,04,05,05,05,0

Föreläsningen om induktion med Charlotte Elvander var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningen om induktion med Charlotte Elvander var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (9,4%)
i hög grad14 (43,8%)
i mycket hög grad15 (46,9%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om induktion med Charlotte Elvander var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,40,715,1 %3,04,04,05,05,0

Föreläsningen i komplicerad obstetrik med Sissel Saltvedt var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningen i komplicerad obstetrik med Sissel Saltvedt var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (6,2%)
i hög grad12 (37,5%)
i mycket hög grad18 (56,2%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen i komplicerad obstetrik med Sissel Saltvedt var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,50,613,8 %3,04,05,05,05,0

Föreläsningen om komplicerad amning med Anna Gustafsson var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningen om komplicerad amning med Anna Gustafsson var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad3 (9,4%)
delvis10 (31,2%)
i hög grad11 (34,4%)
i mycket hög grad8 (25,0%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om komplicerad amning med Anna Gustafsson var relevant i förhållande till kursens lärandemål.3,81,025,3 %2,03,04,04,55,0

Föreläsningen om diabetes med Alexandra Goldberg var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningen om diabetes med Alexandra Goldberg var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis9 (28,1%)
i hög grad10 (31,2%)
i mycket hög grad13 (40,6%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om diabetes med Alexandra Goldberg var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,10,820,2 %3,03,04,05,05,0

Föreläsningen om CTG med Hanna Ulfsdottir var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningen om CTG med Hanna Ulfsdottir var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (3,1%)
i hög grad13 (40,6%)
i mycket hög grad18 (56,2%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om CTG med Hanna Ulfsdottir var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,50,612,5 %3,04,05,05,05,0

Praktisk examination i Säte, sugklocka och skulderdystoci var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Praktisk examination i Säte, sugklocka och skulderdystoci var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (3,1%)
i hög grad8 (25,0%)
i mycket hög grad23 (71,9%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Praktisk examination i Säte, sugklocka och skulderdystoci var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,70,511,4 %3,04,05,05,05,0

IPL på NKS, träning i akuta obstetriska fall var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

IPL på NKS, träning i akuta obstetriska fall var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad2 (6,2%)
delvis4 (12,5%)
i hög grad14 (43,8%)
i mycket hög grad12 (37,5%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
IPL på NKS, träning i akuta obstetriska fall var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,10,921,1 %2,04,04,05,05,0

IPL läkarskuggning var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

IPL läkarskuggning var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad2 (6,2%)
i liten grad2 (6,2%)
delvis6 (18,8%)
i hög grad3 (9,4%)
i mycket hög grad11 (34,4%)
Läkarskuggning uteblev8 (25,0%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
IPL läkarskuggning var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,31,534,9 %1,03,05,05,56,0

Skriftlig tentamen i komplicerad obstetrik var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Skriftlig tentamen i komplicerad obstetrik var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (3,1%)
i hög grad9 (28,1%)
i mycket hög grad22 (68,8%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Skriftlig tentamen i komplicerad obstetrik var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,70,511,7 %3,04,05,05,05,0

Jag blev väl bemött under min VFU av såväl studentansvariga som handledande barnmorskor.

Jag blev väl bemött under min VFU av såväl studentansvariga som handledande barnmorskor.Antal svar
i mycket liten grad1 (3,1%)
i liten grad1 (3,1%)
delvis5 (15,6%)
i hög grad7 (21,9%)
i mycket hög grad18 (56,2%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag blev väl bemött under min VFU av såväl studentansvariga som handledande barnmorskor.4,21,024,6 %1,04,05,05,05,0

Under min VFU-placering uppmuntrades jag till självständigt arbete samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades. 

Under min VFU-placering uppmuntrades jag till självständigt arbete samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis4 (12,5%)
i hög grad11 (34,4%)
i mycket hög grad17 (53,1%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under min VFU-placering uppmuntrades jag till självständigt arbete samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades. 4,40,716,2 %3,04,05,05,05,0

Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.

Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (3,1%)
delvis8 (25,0%)
i hög grad8 (25,0%)
i mycket hög grad15 (46,9%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.4,20,922,1 %2,03,04,05,05,0

Jag upplever att kursen bidragit till att jag nu känner mig redo att börja arbeta som barnmorska. 

Jag upplever att kursen bidragit till att jag nu känner mig redo att börja arbeta som barnmorska. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (6,2%)
i hög grad17 (53,1%)
i mycket hög grad13 (40,6%)
Summa32 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag upplever att kursen bidragit till att jag nu känner mig redo att börja arbeta som barnmorska. 4,30,613,8 %3,04,04,05,05,0