2TL074 Protetik 1 HT23

Antal respondenter: 71
Antal svar: 41
Svarsfrekvens: 57,75 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad1 (2,4%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad5 (12,2%)
i mycket hög grad35 (85,4%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,80,714,4 %1,05,05,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (7,3%)
i hög grad13 (31,7%)
i mycket hög grad25 (61,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,50,614,0 %3,04,05,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (4,9%)
i hög grad5 (12,2%)
i mycket hög grad34 (82,9%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,80,511,0 %3,05,05,05,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad1 (2,4%)
i liten grad1 (2,4%)
delvis3 (7,3%)
i hög grad9 (22,0%)
i mycket hög grad27 (65,9%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,50,920,7 %1,04,05,05,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (2,4%)
i hög grad4 (9,8%)
i mycket hög grad36 (87,8%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,90,48,7 %3,05,05,05,05,0

Kursen har förberett mig för mitt framtida yrke.

Kursen har förberett mig för mitt framtida yrke.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad4 (9,8%)
i mycket hög grad37 (90,2%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen har förberett mig för mitt framtida yrke.
4,90,36,1 %4,05,05,05,05,0

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (2,4%)
i hög grad9 (22,0%)
i mycket hög grad31 (75,6%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.
4,70,510,6 %3,05,05,05,05,0

Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.

Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (2,4%)
i hög grad4 (9,8%)
i mycket hög grad36 (87,8%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.
4,90,48,7 %3,05,05,05,05,0

Kursen byggde vidare på mina kunskaper från tidigare kurser under utbildningen.

Kursen byggde vidare på mina kunskaper från tidigare kurser under utbildningen.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (2,4%)
delvis7 (17,1%)
i hög grad11 (26,8%)
i mycket hög grad22 (53,7%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen byggde vidare på mina kunskaper från tidigare kurser under utbildningen.
4,30,819,7 %2,04,05,05,05,0

Kursens upplägg och arbetsformer (exempelvis föreläsningar, laborationer, seminarier och uppgifter) var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Kursens upplägg och arbetsformer (exempelvis föreläsningar, laborationer, seminarier och uppgifter) var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (2,4%)
i hög grad9 (22,0%)
i mycket hög grad31 (75,6%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens upplägg och arbetsformer (exempelvis föreläsningar, laborationer, seminarier och uppgifter) var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.
4,70,510,6 %3,05,05,05,05,0

Undervisningen var anknuten till aktuell forskning.

Undervisningen var anknuten till aktuell forskning.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (2,4%)
delvis2 (4,9%)
i hög grad18 (43,9%)
i mycket hög grad20 (48,8%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Undervisningen var anknuten till aktuell forskning.
4,40,716,0 %2,04,04,05,05,0

Kursen var välorganiserad.

Kursen var välorganiserad.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (4,9%)
i hög grad7 (17,1%)
i mycket hög grad32 (78,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen var välorganiserad.
4,70,511,6 %3,05,05,05,05,0