1RS002_Röntgendiagnostik 1_VT23

Antal respondenter: 40
Antal svar: 13
Svarsfrekvens: 32,50 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (7,7%)
i hög grad7 (53,8%)
i mycket hög grad5 (38,5%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,30,614,6 %3,04,04,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (23,1%)
i hög grad8 (61,5%)
i mycket hög grad2 (15,4%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 3,90,616,3 %3,04,04,04,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad1 (7,7%)
i liten grad1 (7,7%)
delvis3 (23,1%)
i hög grad5 (38,5%)
i mycket hög grad3 (23,1%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 3,61,233,0 %1,03,04,04,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad1 (7,7%)
i liten grad2 (15,4%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad8 (61,5%)
i mycket hög grad2 (15,4%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
3,61,233,0 %1,04,04,04,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad1 (7,7%)
i liten grad1 (7,7%)
delvis8 (61,5%)
i hög grad1 (7,7%)
i mycket hög grad2 (15,4%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
3,21,133,9 %1,03,03,03,05,0

Jag har utvecklat kunskaper och färdigheter som jag kommer att ha nytta av i mitt framtida yrkesutövande.

Jag har utvecklat kunskaper och färdigheter som jag kommer att ha nytta av i mitt framtida yrkesutövande.Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
i liten grad1 (7,7%)
delvis 2 (15,4%)
i hög grad 5 (38,5%)
i mycket hög grad5 (38,5%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har utvecklat kunskaper och färdigheter som jag kommer att ha nytta av i mitt framtida yrkesutövande.4,11,023,4 %2,04,04,05,05,0

Jag har fått användbar återkoppling.

Jag har fått användbar återkoppling.Antal svar
I mycket liten grad 3 (23,1%)
i liten grad3 (23,1%)
delvis 3 (23,1%)
i hög grad 3 (23,1%)
i mycket hög grad1 (7,7%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har fått användbar återkoppling.2,71,348,9 %1,02,03,04,05,0

Vi studenter har goda möjligheter att vara aktiva under kursens olika moment.

Vi studenter har goda möjligheter att vara aktiva under kursens olika moment.Antal svar
I mycket liten grad 1 (7,7%)
i liten grad2 (15,4%)
delvis 1 (7,7%)
i hög grad 5 (38,5%)
i mycket hög grad4 (30,8%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Vi studenter har goda möjligheter att vara aktiva under kursens olika moment.3,71,335,6 %1,03,04,05,05,0

Kursen var forskningsanknuten.

Kursen var forskningsanknuten.Antal svar
I mycket liten grad 1 (7,7%)
i liten grad1 (7,7%)
delvis 2 (15,4%)
i hög grad 7 (53,8%)
i mycket hög grad2 (15,4%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen var forskningsanknuten.3,61,131,0 %1,03,04,04,05,0

Jag har fått ta del av genomförda förbättringar som gjort inom den här kursen och som baserats på tidigare genomförda kursanalyser (kursutvärderingar).

Jag har fått ta del av genomförda förbättringar som gjort inom den här kursen och som baserats på tidigare genomförda kursanalyser (kursutvärderingar).Antal svar
I mycket liten grad 4 (30,8%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis 5 (38,5%)
i hög grad 4 (30,8%)
i mycket hög grad0 (0,0%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har fått ta del av genomförda förbättringar som gjort inom den här kursen och som baserats på tidigare genomförda kursanalyser (kursutvärderingar).2,71,346,5 %1,01,03,04,04,0

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursenAntal svar
i mycket liten grad1 (7,7%)
i liten grad1 (7,7%)
delvis5 (38,5%)
i hög grad4 (30,8%)
i mycket hög grad2 (15,4%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen3,41,133,1 %1,03,03,04,05,0

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande under den här kursen

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande under den här kursenAntal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (15,4%)
i hög grad2 (15,4%)
i mycket hög grad9 (69,2%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande under den här kursen4,50,817,1 %3,04,05,05,05,0

Lärarna har funnits tillgängliga för oss studenter under kursen

Lärarna har funnits tillgängliga för oss studenter under kursenAntal svar
i mycket liten grad1 (7,7%)
i liten grad2 (15,4%)
delvis6 (46,2%)
i hög grad2 (15,4%)
i mycket hög grad2 (15,4%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Lärarna har funnits tillgängliga för oss studenter under kursen3,21,136,3 %1,03,03,04,05,0