2VA005 Examensarbete i omvårdnad - Vård av äldre T4 HT23 Ny

Antal respondenter: 8
Antal svar: 8
Svarsfrekvens: 100,00 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad6 (75,0%)
i mycket hög grad2 (25,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,20,510,9 %4,04,04,04,55,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad6 (75,0%)
i mycket hög grad2 (25,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,20,510,9 %4,04,04,04,55,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad5 (62,5%)
i mycket hög grad3 (37,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,40,511,8 %4,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad5 (62,5%)
i mycket hög grad3 (37,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,40,511,8 %4,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (25,0%)
i hög grad3 (37,5%)
i mycket hög grad3 (37,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,10,820,2 %3,03,54,05,05,0

Kursens upplägg och arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i mitt lärande.

Kursens upplägg och arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i mitt lärande.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (37,5%)
i hög grad3 (37,5%)
i mycket hög grad2 (25,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens upplägg och arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i mitt lärande.3,90,821,5 %3,03,04,04,55,0

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (12,5%)
i hög grad6 (75,0%)
i mycket hög grad1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.4,00,513,4 %3,04,04,04,05,0

Kursen gav mig nya insikter om hur forskning är tillämpbar i klinisk praxis.

Kursen gav mig nya insikter om hur forskning är tillämpbar i klinisk praxis.Antal svar
i mycket liten grad 0 (0,0%)
 i liten grad 0 (0,0%)
delvis 2 (25,0%)
i  hög grad 5 (62,5%)
i mycket hög grad1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen gav mig nya insikter om hur forskning är tillämpbar i klinisk praxis.3,90,616,5 %3,03,54,04,05,0

Arbetsbördan var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.

Arbetsbördan var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.Antal svar
i mycket liten grad 0 (0,0%)
i liten grad 1 (14,3%)
delvis 1 (14,3%)
 i hög grad 3 (42,9%)
i mycket hög grad2 (28,6%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Arbetsbördan var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.3,91,127,7 %2,03,54,04,55,0

Jag har fått det stöd jag har behövt under kursen.

Jag har fått det stöd jag har behövt under kursen.Antal svar
i mycket liten grad 0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
 delvis 1 (14,3%)
i hög grad 3 (42,9%)
i mycket hög grad3 (42,9%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har fått det stöd jag har behövt under kursen.4,30,817,6 %3,04,04,05,05,0

Examinationsformen i kursen var lämplig med hänsyn till lärandemålen.

Examinationsformen i kursen var lämplig med hänsyn till lärandemålen.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
 i liten grad 0 (0,0%)
delvis 0 (0,0%)
i hög grad 7 (87,5%)
 i mycket hög grad 1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Examinationsformen i kursen var lämplig med hänsyn till lärandemålen.4,10,48,6 %4,04,04,04,05,0