Inbjudan till dialog om sexuella trakasserier i akademin

Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras tre heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt. Målgrupper är forskare på fältet, programmets kontaktpersoner, sakkunniga, handläggare  och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor, HR-ansvariga, lärosätesledningar samt studenter och doktorander engagerade i programmets profilområden. 

På agendan:

  • Att gemensamt utveckla forsknings- och utvecklingsarbete inom programmets profilområden
  • Prevalensstudiens implementering, design och genomförande

Arrangörer: Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, SUHF & Universitets- och högskolerådet.

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Karolinska Institutet behandlar dina personliga uppgifter. Här finns mer information https://ki.se/medarbetare/integritetsskyddspolicy. 

1. Namn
2. E-post
3. Organisation
4. Jag vill delta i
5. Ev. kommentar (t.ex. kost, behov avseende fysisk tillgänglighet) - OBS vegetarisk kost standard