logotype


Anmälan till Öppet Sektionsmöte, Sektionen för Allmänmedicin och Primärvård den 16 maj 2019

Här anmäler du om du vill delta på Öppet Sektionsmöte

Inbjudan_Oppet_sektionsmote_190516.pdf

1. Kommer du att delta på öppet sektionsmöte?
2. Ditt namn
3. Din arbetsplats
4.  Vid specialkost /allergi