Please read the attached:

Information_sheet_for_survey_consent.docx

Jag samtycker till att delta i enkäten!