logotype


Ansökan om att lägga upp ditt projekt i ELN

OBS! Samtliga användare i forskargruppen måste ha ansökt om konto i ELN innan projekt kan läggas upp. Information om hur du skapar konto finns på https://ki.se/medarbetare/ki-eln-den-elektroniska-loggboken

Projekt: Den forskningsaktivitet som en enskild etikansökan omfattar.

Nedanstående information behövs fyllas i för att CPF Superuser skall kunna hjälpa dig.

Hör av dig till CPF superuser om du har några frågor: sofia.sjogren@ki.se

1. Titel: (Den som angivits etikprövningsnämnd) max 40 tecken
2. Beskrivning: max 10 ord
3. Personer som skall dokumentera i ELN i projektet:
4. Vilken person skall kunna kvalitetsgranska/kontrasignera handlingar? (Vanligtvis forskargruppsledare. Den här personen kommer inte att kunna administrera eller bidra med material i projektet):
5. Ange behörighet som önskas för respektive person, välj mellan (OBS! Det går bra att välja fler behörigheter än en):
- Söka handlingar
- Läsa utkast
- Läsa kvalitetsgranskade handlingar
- Bidra med material/lägga in handlingar/dokumentation i projektet
- Administrering

Nedan skriver du personens fullständiga namn och vilken behörighet respektive person önskar (ex. Förnamn Efternamn, Söka handlingar, Läsa utkast):