Skarmklipp2

Pengaspel på idrottens gräsrotsnivå

Hej,

Det här är tredje delen i en undersökning om attityder till och förekomst av pengaspel inom idrotten. Här vänder vi oss till er tränare och ledare som inte lever på er idrott utan engagerar er på fritiden. Tidigare undersökningar har omfattat elitidrottare inom fotboll, ishockey, innebandy, basket och golf samt NIU-elever inom samma idrotter.Studierna har finansierats av Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten.

Undersökningen görs av Centrum för psykiatriforskning (CPF), som är en del av Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Enkäten innehåller frågor om erfarenheter av spel om pengar, attityder till spel-dels era egna och dels de attityder som ni uppfattar finns inom er idrott eller i er hemmiljö, samt frågor om spelvanor och alkohol. Studien syftar till att kartlägga och förstå hur vanligt pengaspel är och vilka attityder som finns till pengaspel inom breddidrotten. Resultaten kommer att redovisas i form av en vetenskaplig artikel samt på CFP:s hemsida.

Ingen annan än vi forskare kommer att se dina svar –inga klubbkamrater, tränare eller någon myndighet. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ifyllandet av enkäten utan att behöva förklara varför. Det är viktigt att du svarar så ärligt som möjligt. Besvara frågorna i tur och ordning genom att sätta kryss för det svar som stämmer bäst för dig. När enkäten är inskickad anses det som medgivande till att delta i forskningsstudien.

Om du har frågor eller funderingar om enkäten och studien så kontakta gärna Maria Vinberg (se nedan) som är huvudansvarig forskare. Studien är finansierad av Svenska Spels Forskningsråd.

Stockholms läns landsting är forskningshuvudman och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av data. Din kontaktperson för denna behandling är Maria Vinberg. Data behandlas inom projektet enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) utifrån den rättsliga grunden att utföra en uppgift av allmänt intresse. Denna studie innehåller inga personuppgifter eftersom inkommande data är anonym. Svaren kommer därför inte att kunna, av forskare eller annan personal, spåras till enstaka personer.


Vänliga hälsningar,

Maria Vinberg

Huvudansvarig forskare
Maria.Vinberg@ki.se
0704-84 01 31
0%