konf_backencancer_reg


Anmälan till konferensen Leva efter bäckencancer den 21-22 november 2019

Plats: Biomedicum, Karolinska Institutet, Solnavägen 9

Anmälan till konferensen Leva efter bäckencancer den 21-22 november 2019

Plats: Biomedicum, Karolinska Institutet, Solnavägen 9

1. Namn
2. Arbetsplats, sjukhus
3. Klinik
4. Yrkestitel
5. E-post
6. Deltar
7. Måltider 21 november
8. Måltider 22 november
Deltagaravgiften kommer att faktureras

Kostnad för konferensen är 1000 kr vid anmälan senast den 1 augusti 2019, därefter 1500 kr. Avgift för middag 200kr

9. Fakturaadress